ლაბორატორია
Humanity Lab-ი აღჭურვილია უახლესი თაობის სამედიცინო აპარატურით, რომლის ანალოგი სულ რამოდენიმეა ამიერკავკასიაში. მაღალი ხარისხის რეაგენტები, კვლევის წარმოების სრული ავტომატიზაცია, ყველა ტექნოლოგიური პროცესის კომპიუტერული მართვა, გამოკვლევის უნიკალური მეთოდები, ლაბორატორიული კვლევების ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები, და რაც მთავარია, მაღალკვალიფიციური პერსონალი წარმოადგენს მიღებული შედეგების სიზუსტისა და ხარისხის გარანტიას.
Humanity Lab-ი ატარებს 200-მდე კვლევას შემდეგი მიმართულებით:

PCR ტესტი ახალი, ინოვაციური ტექნოლოგიით მომუშავე ლაბორატორიაში Humanity Lab! რიგების, დაბრკოლებებისა და დაინფიცირების დამატებითი რისკის გარეშე! ინოვაციური მეთოდი გულისხმობს ტესტის აღებას პაციენტისა და ლაბორატორიის თანამშრომლის პირდაპირი კონტაქტის გარეშე, რაც იცავს თითოეულის ჯანმრთელობას და უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს შექმნას! თქვენ, მხოლოდ და მხოლოდ, პროფესიონალი მედიკოსები მოგემსახურებიან!