დერმატოლოგია

აღჭურვილია უახლესი თაობის სამედიცინო აპარატურით, რომლის ანალოგი სულ რამოდენიმეა ამიერკავკასიაში. მაღალი ხარისხის რეაგენტები, კვლევის წარმოების სრული ავტომატიზაცია, ყველა ტექნოლოგიური პროცესის კომპიუტერული მართვა, გამოკვლევის უნიკალური მეთოდები, ლაბორატორიული კვლევების ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები, და რაც მთავარია, მაღალკვალიფიციური პერსონალი წარმოადგენს მიღებული შედეგების სიზუსტისა და ხარისხის გარანტიას.

სერვისის პროვაიდერი